Wat doen we zoal?

Wat doen we?

Op de boerderij zijn veel verschillende werkzaamheden te verrichten. Hierbij moet u denken aan het verzorgen van de hond en de konijnen, het oogsten van de groente, het klaarmaken van de geoogste producten voor de verkoop, het samenstellen van de groentepakketten, opruimen, schoonmaken, repareren enzovoorts. Door het grote aanbod van activiteiten is er altijd wel een activiteitenpakket samen te stellen naar de wensen en de mogelijkheden van de deelnemer.

 

Leren op de boerderij

Bij het Groenteboerinnetje staat de ontwikkeling en het belang van de deelnemer voorop. Dit is ook de reden dat we bepaalde leeractiviteiten aanbieden voor de deelnemers.  Een voorbeeld hiervan is leren lezen, rekenen, schrijven en dan het geleerde uiteindelijk toepassen in de praktijk. Aan de hand van een begeleidingsplan worden er samen met de deelnemer leerdoelen opgesteld. Deze wordt regelmatig besproken, zo nodig bijgesteld. Wanneer er een doel behaald is, dat veel invloed heeft op het zelfvertrouwen van de deelnemer, dan komt er een diploma van Groenteboerinnetje.

Behalve bovengenoemde onderwerpen kan er ook geleerd worden om te gaan met bepaalde gereedschappen en kleinere machines. Er is mogelijkheid om bepaalde officiële erkende certificaten te behalen, mogelijk is het nodig om overleg te hebben met andere instellingen/bedrijven om daar een deel van de cursus te doorlopen om tot het behalen van een volwaardig certificaat te komen. 

 

Ontspanning

Na het werk moet er ook tijd zijn voor ontspanning . Dit bieden wij de deelnemer door hem of haar zelf een activiteit te laten doen die hij/zij zelf leuk vindt. Dit kan bijvoorbeeld  door middel van het spelen op de speeltoestellen, even fietsen, gewoon even lekker zitten of met de hond spelen, en zo zijn er nog wel meer mogelijkheden. Daarnaast proberen wij naast de werkzaamheden op het bedrijf, ook voor iedere deelnemer een  dagdeel in de week  te plannen waarmee hij of zij met een begeleider wat leuks gaat doen. Dit kan heel divers zijn. Er kan bijvoorbeeld iets in de keuken gemaakt worden of er kan een spel worden gedaan. Wanneer de deelnemer vertrouwd is op de weg kunnen er ook boodschappen worden gedaan of een stuk worden gefietst.

Wanneer er gelegenheid is om iets met elkaar te gaan doen, dan wordt daar zeker naar gekeken, zo zijn we bijvoorbeeld al twee keer naar een open dag geweest die met trekkers te maken had, maar er kan ook gekeken worden of dat er iets anders is om naar toe te gaan op een heel ander vlak waar op dat moment de interesse van de deelnemer(s) ligt.

Er is veel mogelijk.

 

Download
Dagindeling
Bekijk hier hoe een dag er bij het Groenteboerinnetje aan toe gaat.
Dagindeling website.docx
Microsoft Word document 13.6 KB