De mogelijkheden bij ons

Wie kunnen er bij ons op de zorgboerderij terecht? Hier zijn verschillende mogelijkheden voor. 

Kinderen, jongeren, volwassenen met een beperking op autistisch gebied, niet aangeboren hersenletsel, visuele/auditieve beperking, .

Maar ook mensen die reïntegreren naar het arbeidsproces, burn-out, met een verstandelijke/lichamelijke beperking, speciaal onderwijs. 

U ziet er zijn diverse mogelijkheden en misschien is er nog wel een categorie die niet genoemd is, maar waarvan u zegt, is dit ook mogelijk? 

Schroom niet en kom informeren. Wie weet wat we voor elkaar kunnen betekenen.