Mogelijkheden.

Juist op de mogelijkheden willen wij de nadruk leggen. Want juist wat wèl mogelijk is dat geeft zelfvertrouwen, trots en eigen waarde.

Beperkingen omzetten in mogelijkheden. Of het nu gaat om:
Kinderen/jongeren/volwassenen met een autistische beperking
Kinderen/jongeren/volwassenen met een lichamelijke/geestelijke beperking
Kinderen/jongeren/volwassenen met een psycho/sociale beperking
Kinderen/jongeren/volwassenen met een auditieve/visuele beperking
Kinderen/jongeren/volwassenen met niet aangeboren hersenletsel
Burn-out/overspannenheid
Re-integratie (trajecten)
Respijtzorg ( bij kinderen)
Kinderen/jongeren/volwassenen met Down-syndroom

Op onze zorgboerderij willen we iedereen het gevoel geven dat men er mag zijn!
Door middel van taken met de daarbij passende verantwoordlijkheden proberen we een ieder een waardevol en trots gevoel te laten krijgen.
Door de diverse werkzaamheden op ons groente- akkerbouwbedrijf, doet men bepaalde kennis op, die ontwikkeld kan worden tot bepaalde vaardigheden.

Bij Zorgboerderij Groenteboerinnetje staat de ontwikkeling en het belang van de deelnemer voorop. Dit is ook de reden dat we bepaalde leeractiviteiten aanbieden voor de deelnemers. Een voorbeeld hiervan is leren lezen, rekenen, schrijven en dan het geleerde uiteindelijk toepassen in de praktijk. Aan de hand van een begeleidingsplan worden er samen met de deelnemer leerdoelen opgesteld. Deze wordt regelmatig besproken, zo nodig bijgesteld.
Wanneer er een doel behaald is, heeft dat veel positieve invloed op het zelfvertrouwen van de deelnemer.

Behalve bovengenoemde onderwerpen kan er ook geleerd worden om te gaan met bepaalde gereedschappen en kleinere machines. Er is mogelijkheid om bepaalde officiële erkende certificaten te behalen, mogelijk is het nodig om overleg te hebben met andere instellingen/bedrijven om daar een deel van de cursus te doorlopen om tot het behalen van een volwaardig certificaat te komen.

Tussen de werkzaamheden door is er ook gelegenheid voor ontspanning, even de gedachten los laten, even doen wat je leuk vindt.
Er zijn natuurlijk de dingen die moeten gebeuren, die niet altijd leuk zijn. Soms moet je je hier even tegen verzetten, maar daar staat dan weer tegenover dat er na die tijd eventjes de mogelijkheid is voor ontspanning.
Dit kan zijn;
Met de hond spelen, de konijnen verzorgen, de poezen aaien, even het veld op voor een wandeling, gewoon even lekker zitten, iets heel anders doen bijvoorbeeld een sleutel- of reparatieklus, iets maken van hout, noem maar op.
Er is zelfs een mogelijkheid voor een klein eigen moestuintje, waar je zeflstandig in bezig kunt zijn.
Er kan veel.
Op deze manier is er weer energie en hopelijk weer een beetje motivatie voor iets wat moet gebeuren, maar misschien niet direct echt leuk is om te doen.

Voor de volwassen deelnemer is het natuurlijk óók van groot belang om een plezierige dag te hebben bij ons, zorgboerderij Groenteboerinnetje.
Ook voor hen wordt er aan de hand van de indicatie een begeleidingsplan opgesteld, dit doen we samen en zo nodig wordt dit regelmatig besproken én bijgesteld.
Welke doel is er, welke doelen zijn er?
Meehelpen met de voorkomende werkzaamheden, meedenken met de werkwijze zoals deze bij ons is, misschien heeft een deelnemer wel een hele andere kijk op bepaalde werkzaamheden.
Iets doen op de manier zoals we het altijd al doen, is niet zaligmakend, mogelijk heeft een andere visie wel hele goede effecten, altijd welkom dus.
Gaat het een dag wat minder, lukt het even niet, we passen de werkzaamheden er op aan, neem even een extra pauze.
In overleg is veel mogelijk.